Categorii
Legislatie

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului – Legea 123/2020

Modificarile OUG 195/2005 sunt importante pentru:

Autoritatile publice locale – care trebuie sa includa masuri suplimentare in planurile de urbanism, dar sa si controleze activitatile generatoare de mirosuri pentru care nu s-au emis acte de reglementare de mediu;

Autoritatile sanitare – trebuie sa evalueze, controleze si sa impuna masuri de reducere a impactului olfactiv cand este cazul;
Autoritatile de mediu – trebuie sa impuna masuri in actele de reglementare si sa controleze activitatile generatoare de mirosuri care detin autorizatii de mediu;
Agentii economici si persoanele fizice – care desfasoara activitati generatoare de mirosuri;
Cetatenii deranjati de mirosurile provenite din anumite activitati.
Conform noii legi:

Operatorii economici care detin autorizatii de mediu trebuie sa monitorizeze mirosurile generate din activitate, sa intocmeasca planuri de gestionare a disconfortului olfactiv si sa gaseasca solutii de retinere si dirijare a emisiilor şi/sau evacuărilor catre un sistem adecvat de reducere a mirosului.
Autoritatile locale trebuie sa previna situatiile de disconfort olfactiv prin masuri stabilite inca din faza de planificare teritoriala (UAT-urile), prin actele de reglementare emise (APM-urile) si prin controalele efectuate (GNM-uri, reprezentantii Directiilor de sanatate publica, reprezentatii imputerniciti ai UAT-urilor etc).
Legea va putea fi efectiv aplicata abia dupa ce va fi elaborata Hotararea de Guvern cu conținutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv si cu metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv, stabilt a fi emisa in termen de 180 zile de la data intrarii in vigoare a Legii 123/2020 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.

Sanctiunile pentru neintocmirea planului de gestionare a mirosurilor si lipsa automonitorizarii prevazute de lege sunt de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice.

 

 

Guvernul României
Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului
În vigoare de la 29 ianuarie 2006
Consolidarea din data de 20 iulie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1196 din 30 decembrie 2005
Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2006; L 265/2006; OUG 57/2007; OUG 114/2007; OUG 164/2008;
OUG 71/2011; OUG 58/2012; L 187/2012; OUG 9/2016; OUG 75/2018; L 203/2018; L 292/2018; DCZ 214/2019; L 219/2019; L
123/2020.
Ultimul amendament în 16 iulie 2020.
Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de țara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgență, a prezentului act normativ, în baza căruia să poată fi adoptată legislația subsecventă în domeniul protecției mediului și ținând cont de necesitatea creării cadrului unitar prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecție a mediului și care trasează direcțiile de reglementare a activităților economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează interesul public și care constituie situații de urgență extraordinare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

document format .pdf aici – Ordonanta de urgenta nr 195 2005 privind protectia mediului

Legea-nr-123-2020-pentru-modificarea-și-completarea-ordonanței-de-urgență-a-guvernului-nr-195-2005-privind-protecția-mediului

Categorii
Legislatie

Regulamentul 878-18 iunie 2020, iar aceasta intra in vigoare la 1 ianuarie 2021

Anexa II a Regulamentului REACH – care contine modelul si instructiunile de realizare a Fiselor cu date de securitate – a fost modificata prin Regulamentul 878-18 iunie 2020, iar aceasta intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si prevede derogari pentru furnizarea fiselor cu date de securitate, in noul format, pana la 31 decembrie 2022.

Modificarea principala a anexei II a Regulamentului REACH consta in introducerea unor cerinte pentru fisele cu date de securitate pentru nanoforme, dar mai exista si alte precizari noi privind modul de intocmire a fiselor cu date de securitate. Spre exemplu, se modifica formatul unor sectiuni (sectiunea 11 Informatii toxicologice si sectiunea 12 Informatii ecologice, prin introducerea a cate unui unui subpunct suplimentar 11.2- Informatii privind alte pericole si 12.7 Alte efecte adverse).

Conform definitiei furnizate de Comisia Europeana, nonomaterialele sunt materiale care conțin particule cu lungimea între 1 și 100 de nanometri (pentru comparative, virusii au o lungime de circa 100 de nanometri).

Nanomaterialele/Nanoformele au tot mai multe aplicatii in ultimii ani in diverse tipuri de activități, datorita proprietatilor diferite si speciale fata de structurile care nu sunt nanometrice. Multe nanomateriale sunt produse in laboratoare si activitati industriale (ex. fulerenele, fulgii de grafen și nanotuburile de carbon, dar si dioxidul de titan si dioxidul de siliciu – utilizate mai ales in industria vopselelor – sau nanopudre de aluminiu, argint etc.). Exista si naonomatetriale naturale, de exemplu in norii de cenusa ai vulcanilor, in briza mării sau in fumul unui incendiu.

Categorii
Legislatie

Ordinul 1276/2020 referitor la “caracteristicile tehnice” ce trebuie precizate pe pungile de transport biodegradabile

A aparut Ordinul 1276/2020 referitor la “caracteristicile tehnice” ce trebuie precizate pe pungile de transport biodegradabile (SR EN 13432:2002) pentru care nu este necesara declararea si plata la AFM a ecotaxei de 0.15 lei/bucata, respectiv urmatoarele cerintele suplimentare:

substanţele folosite pentru obţinerea culorii pungilor de transport, pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, precum şi substanţele folosite pentru personalizare nu trebuie să modifice caracteristicile materialului care este utilizat la fabricarea pungilor de transport; (nu este clar cum se dovedeste acest lucru!)
pungile trebuie marcate cu un cod/număr/siglă pentru identificarea organismului care a eliberat certificatul pentru acordarea şi utilizarea mărcii de conformitate “OK compost ACASĂ” sau “OK compost INDUSTRIAL”;
pungile trebuie marcate cu nume şi cod unic de înregistrare pentru identificarea producătorului/manufacturierului şi ţării de origine – de exemplu: “Produs fabricat în România/Germania/Spania/China”.
Ordinul intra in vigoare la data de 29 iulie 2020 (document format .pdf), data pana la care se mai pot comercializa pungile existente fara “caracteristicile tehnice” de mai sus.

Continua sa urmaresti legislatia de mediu in vigoare.

Categorii
Legislatie

Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

În vigoare de la 11 iulie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020. Formă aplicabilă la 11 iulie 2020.

Având în vedere Referatul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 302/DCPR din 11.02.2020,

în temeiul art. 16 alin. (23) și (27) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Viza se solicită și se aplică anual începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Solicitarea se face pentru toate autorizațiile de mediu sau autorizațiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
București, 27 mai 2020.

Nr. 1.150.

ANEXĂ
PROCEDURĂ de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Categorii
Legislatie

Decizii EU referitoare la concluziile bat pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind emisiile industriale directiva ied/legea 278/201

In Jurnalul Oficial al UE in luna decembrie 2019 au aparut doua Decizii de mediu EU referitoare la concluziile BAT pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind emisiile industriale:

Decizia 2031/12-nov-2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentară, a băuturilor şi a laptelui
Decizia 2010/12-nov-2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), pentru incinerarea deşeurilor

Aceste decizii de mediu pot fi gasite si la link-ul: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Categorii
Legislatie

Legea 219/2019 si legea 220/2019 pentru modificarea si completarea oug 195/2005 privind protectia mediului si a legislatiei ariilor naturale protejate

Cele doua legi vin ca urmare a declararii neconstitutionale a OUG 75/2018 care instituia, printre altele, obligativitatea vizarii anuale a autorizatiilor de mediu si aducea si modificari legislatiei ariilor naturale protejate, respectiv modului de admnistrare a acestora. Legea 219/2019 de modificare a legii protectiei mediului (OUG 195/2005-forma actualizata) reintroduce viza anuala a autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu, in urmatoarele conditii:

vizarea anuala a autorizatiilor de mediu, atat pentru autorizatiile de mediu existente si in termen de valabilitate, cat si pentru cele ce urmeaza a fi emise este obligatorie;
operatorii care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu a carei valabilitate este precizata in mod concret, pot solicita autoritatilor schimbarea valabilitatii (nelimitat, desigur, daca activitatea se desfasoara in aceleasi conditii) sau pot opta pentru pastrarea valabilitatii, cu conditia aplicarii pentru o noua autorizatie inainte cu cel putin 6 luni de expirarea celei existente. Cei care opteaza pentru schimbarea valabilitatii nu vor mai parcurge procedura de autorizare la expirarea autorizatiei detinute;
vizarea se tarifeaza (va urma un ordin in care se va preciza valoarea tarifului).
procedura de obtinere a vizei anuale se va stabili prin Ordin de ministru (intelegem ca un ordin nou, niciunul din cele doua deja emise anterior pe aceasta tema).
Legea 220/2019 modifica OU 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice si

Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

Categorii
Legislatie

​Legea 188/2019 pentru modificarea si completarea legii 211/2011 a deseurilor

​O mica modificare a legii 211/2011 a deseurilor, prin Legea 188/2019, publicata in Monitorul Oficial 865/28 octombrie 2019, tripleaza amenzile pentru persoanele fizice care abandoneaza/depoziteaza deseuri in locuri neautorizate. In plus, este introdusa o sanctiune complementara pentru persoanele fizice si juridice care sunt sanctionate pentru ca au depozitat necontrolat deseuri constand in aducerea terenului pe care s-au depozitat deseurile la forma initiala si transportarea lor la instalatiile autorizate. Prevederile intra in vigoare la 31 octombrie 2019.

Categorii
Legislatie

​Ordin 891/2019 privind procedura si competentele de emitere, modificare si retragere temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor si normativul de continut al a documentatiei supuse autorizarii

Prin Ordinul 891/2019 se aduna intr-un singur act normativ prevederile mai multor ordine anterioare, care astfel se abroga (Ordinul 662/2006, Ordinul 799/2012 si Ordinul 15/2006).

Actul normativ reitereaza obligatia utilizatorilor de apa de a detine autorizatie de gospodarire a apelor pentru toate obiectivele si activitatile pe ape sau care au legatura cu apele, exceptie fiind, ca si pana acum, utilizarea apei de suprafata sau subterane in gopodarii individuale la un debit mai mic 0.2 l/s si lucrarile de dragare pentru caile navigabile. In articolele 8-12 din Procedura, ordinul clarifica toate situatiile in care este necesara autorizatia de gospodarire a apelor. In articolul 25 al Procedurii sunt precizate perioadele de valabilitate pentru autorizatiile de gospodarire a apelor (maxim 5 ani), termenul maxim de emitere a unei autorizatii de gospodarire a apelor (45 zile), iar solicitarea unei noi autorizatii trebuie realizata cu 30 zile inainte de data expirarii. Procedura mai prevede si situatiile in care autorizatia de gospodarire a apelor se suspenda, una dintre situatii fiind si cea in care s-a produs o poluare accidentală a resurselor de apă, care ameninţă sănătatea populaţiei sau poate produce pagube ecologice. In anexa 1b sunt stabilite competentele de emitere a autorizatiilor de gospodarire a apelor, o noutate fiind ca pentru depozitele de deseuri competenta de emitere a devenit bazinala. Noul act normativ clarifica foarte bine situatiile in care operatorii economici au nevoie de autorizatie de gospodarire a apelor si conditiile in care se obtine acest act normativ, fiind astfel lamurite prevederile contradictorii referitoare la asa numitele “notificari”, excluse din legea apelor, cu ocazia ultimei modificari a legii din 5 noiembrie 2018.

Categorii
Legislatie

Ordin 828/2019 privind procedura si competentele de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si structura studiului de evaluare a impactului

Ordinul 828/2019 este important mai ales pentru autoritatile din domeniul apelor si pentru evaluatorii care realizeaza studiile de impact asupra corpurilor de apa, in cadrul unor proiecte si investitii noi cu potential impact asupra corpurilor de apa. Prin acest ordin sunt abrogate si o serie de prevederi din acte normative sau acte normative care prevad proceduri de reglementare a activitatilor pe linie de gospodarire a apelor, cum ar fi Ordinul 662/2006, Ordinul 779/2012, Ordinul 873/2012.

Categorii
Legislatie

Ordin 572/2019 pentru depunerea declaratiilor la AFM on line

Ordinul 572/2019 se refera la modul de depunere a declaratiilor la AFM prin mijloace electronice, pe platforma de pe site-ul acestei institutii “Depunere declaraţii on-line”.

Contribuabilul va trebui sa opteze fie pentru depunerea on line, fie pentru depunerea pe suport de hartie a declaratiilor AFM. Conform articolului alin. (2) “Contribuabilul/Plătitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declaraţia aferentă lunii decembrie prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii on-line”, în caz contrar, declaraţia se consideră necomunicată”.
La fel ca declaratiile fiscale, declaratia AFM on line va trebui sa poarte semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Pentru a putea depune declaratii on line trebuie realizate mai multe demersuri, dintre care amintim:
-sa existe solicitarea reprezentantului legal pentru inrolare in aplicatia informatica pentru obtinerea unui cont de acces (anexa 2)
-sa se obtina contul de acces in aplicatia informatica pe baza unei cerreri formulate de reprezentantul legal (anexa 1)
-sa existe imputernicrirea notariala a reprezentantului legal pentru persoana care detine semnatura electronica calificata

Declaratiile rectificative se vor putea depune, ca si pana acum, doar pe suport hartie, conform cerintelor Ordinului 591/2017.