Categorii
Legislatie

Obligații față de fondul de mediu: rolul și importanța lor

În contextul actual, pentru ca România să intre în rând cu alte state ale Uniunii Europene în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obiectivele globale de reciclare, se impun măsuri pentru a vira sumele necesare unor astfel de inițiative către Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat tocmai susținerii acestor proiecte pentru protecția mediului și sustenabilitate la nivelul întregii societăți.

Fondul de mediu

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din diverse taxe si contributii achitate de societățile care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și bunuri ambalate sau generează deșeuri prin natura activității desfășurate (import, achiziții intracomunitare, posesie de marcă proprie sau producție, fabricare și distribuție).

Producătorii sunt obligați să respecte o serie de măsuri implementate pentru a sprijini protecția mediului prin încurajarea prevenirii, reutilizării, reciclarii si valorificarii deseurilor de ambalaje, iar toate aceste taxe și contribuții pe care operatorii economici le plătesc către Administrația Fondului pentru mediu se încadrează în categoria de obligatii la fondul de mediu.

Cine achită obligațiile la fondul de mediu?

Operatorii economici posesori de marcă proprie, care importă, produc sau distribuie produse ambalate indiferent de industria în care activează, au obligații către Administrația Fondului pentru Mediu.

Care este rolul obligațiilor la Fondul pentru Mediu?

Reglementate prin O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și prin Ordinul Nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, aceste obligații asociate responsabilității extinse a producătorului, în contextul deșeurilor, vin să susțină inițiativele care se bazează pe principiul cunoscut drept “poluatorul plătește”.
Pentru a încuraja atingerea obiectivelor globale de valorificare și reciclare a deșeurilor impuse producătorilor, AFM aplică o serie de taxe, contribuții și sancțiuni societăților care importă, produc sau distribuie produse în România, introducând astfel pe piața națională bunuri ambalate ce generează deșeuri.

Care sunt obligațiile la Fondul pentru Mediu – Identificare, raportare și achitare

Identificarea, raportarea și achitarea, dupa caz, a obligațiilor la Fondul pentru Mediu, se face lunar, trimestrial sau anual – în funcție de tipul obligațiilor identificate, în baza unor declarații AFM completate și depuse la Administrația Fondului pentru Mediu.
Dacă operatorii economici responsabili nu depun declarația până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna anterioară, acestea sunt sancționate cu sume între 1.000 și 5.000 de lei.

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru Mediu – ce informații sunt necesare

În declarația completată și depusă lunar, trimestrial sau anual la AFM, operatorii economici responsabili au obligația de a completa perioada de raportare, datele de identificare și date privind obligațiile bugetare, precum denumirea obligației (obligaţia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare) cât și sumele datorate.
Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu poate fi depusă în formă editată pe suport de hârtie sau în format electronic și necesită completarea, lunar, trimestrial sau semestrial, a unor date privind:
● Cantitățile de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale (inclusiv cantitatea colectată la depozitul de deșeuri în vederea valorificării);
● Cantitățile de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și lemn, introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili, dar și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate;
● Cantitatea de deșeuri de ambalaj valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea – în categoria destinată realizării în mod individual a obiectivelor de valorificare prin alte metode;
● Cantitatea de deșeuri de ambalaj valorificate prin reciclare – în categoria destinată realizării în mod individual a obiectivelor de valorificare prin reciclare;
● Cantitatea de deșeuri municipale eliminate prin depozitare – colectată prin operatori ai serviciului public de salubrizare și cantitatea încredințată spre reciclare;
● Cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici;
● Cantitățile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje;
● Cantitatea de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizarii contractate de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;
● Cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici;
● Cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici;
● Cantitățile de echipamente electrice și electronice contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor electrice și electronice;
● Cantitățile de baterii și acumulatori portabili contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.

Rolul și importanța obligațiilor fondului pentru mediu

Obligațiile fondului pentru mediu: rolul și importanța lor

Dincolo de înregistrarea unor date cu privire la cantitățile de deșeuri emise și gestionate, declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu stabilește și termene diferite pentru tipurile de obligații impuse sub forma unor taxe și contribuții la Fondul de mediu.
Astfel, operatorii economici au datoria de a plăti anumite contribuții lunar, în timp ce alte taxe necesită a fi plătite trimestrial sau chiar anual, după cum urmează:

Obligații lunare

● taxe pentru emisiile de poluanți în atmosferă;
● taxe încasate de la proprietarii sau administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;
● contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;
● contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoana fizică sau juridică;
● contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase;
● taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri pe baza minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse.

Obligații trimestriale

● ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere.

Obligații anuale

● taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile;
● contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima oară pe piața națională ambalaje de desfacere și operatorii economici care închiriază sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, dar și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare sau cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare în mod individual;
● contribuție de 2 lei/kg anvelopa, datorată de operatorii economici care introduc pe piață anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării;
● contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
● contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale ale municipiilor și de subdiviziunile acestora, pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare;
● contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale și cantitățile efectiv valorificate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;
● contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;
● contribuție aferentă introducerii pe piata națională de echipamente electrice și electronice, conform anexei nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
● contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse;
● contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, conform anexei nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
● contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.

Declaratia AFM: informații necesare

Începând cu 1 ianuarie 2020 operatorii economici trebuie să depună către Fondul pentru Mediu online declarații privind obligațiile către agenția de mediu.

Obținerea unui cont de acces pentru utilizarea serviciului “Depunere declarații online” se face prin depunerea unei cereri scrise către AFM de către reprezentantul legal al societății respective. Acesta va primi un cont și o parolă temporară care trebuie modificată la prima utilizare, din motive de securitate.

Accesarea platformei fondul pentru mediu online permite doar vizualizarea informațiilor existente. Reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia poate depune declarația pe baza unei semnături electronice certificate.

În vederea înscrierii în aplicație pentru depunerea declarațiilor trebuie completată o cerere, alături de semnătura electronică, iar pentru împuternicit este nevoie și de o declarație notarială.

Ca să beneficiați de consultanță în acest domeniu apelați la firme specializate precum Marathon EPR prin formular de contact pentru a obține informații utile și a avea acces la cele mai utile resurse pentru reciclare.

Respectați etapele procedurale ale înscrierii și depunerii declarațiilor: înregistrare, procură notarială, utilizare semnătură electronică calificată proprie, determinare obligații, calcul și depunere declarații. Nu uitați că declarațiile AFM trebuie depuse de orice operator economic care importă, achiziționează intracomunitar sau produce ambalaje, produse și materii prime ambalate, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, substanțe chimice periculoase, uleiuri, anvelope sau pungi de transport.

Sursa: marathonepr.ro

Categorii
Stiri

Continental lansează primele anvelope cu poliester realizate din sticle PET reciclate

Continental este primul producător de anvelope care va lansa în scurt timp producția în masă a fibrelor din poliester reciclat obținute din sticle de plastic PET în cadrul unui nou proces.

Potrivit companiei noul material de înaltă performanță va fi utilizat inițial pentru dimensiunile selectate ale anvelopelor de vară PremiumContact 6 și EcoContact 6 de la Continental, precum și pentru anvelopa AllSeasonContact. Acesta înlocuiește complet poliesterul convențional din carcasa anvelopelor selectate. Un set de anvelope standard de autoturism folosește materialul de la aproximativ 40 de sticle PET reciclate.

În septembrie 2021, Continental a dezvăluit pentru prima oară tehnologia ContiRe.Tex dezvoltată cu mijloace interne. Aceasta folosește fibră de poliester, obținută din sticle PET reciclate fără etape chimice intermediare și nereciclate în niciun alt mod. Acest lucru face ca tehnologia să fie mult mai eficientă decât alte metode standard pentru procesarea sticlelor PET în fibre de poliester de înaltă performanță. Sticlele utilizate pentru tehnologie provin exclusiv din regiuni în care bucla de reciclare nu este închisă. În cadrul unui proces special de reciclare, sticlele sunt sortate și curățate cu mijloace mecanice, după îndepărtarea dopurilor. După mărunțirea mecanică, PET-ul este procesat în granule, iar apoi sunt filate în fibră de poliester.

„Folosim doar materiale de înaltă performanță în anvelopele noastre premium. Începând de acum, acestea vor include fibra de poliester din sticle PET, realizată printr-un proces de reciclare deosebit de eficient. Am adus tehnologia noastră inovatoare ContiRe.Tex în etapa de producție în doar opt luni. Sunt mândru de întreaga noastră echipă pentru această realizare remarcabilă,” spune Ferdinand Hoyos, care coordonează segmentul anvelopelor de schimb din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

„Creștem în mod constant ponderea materialelor regenerabile și reciclate din anvelopele noastre. Cel târziu până în anul 2050, ne dorim să folosim exclusiv materiale sustenabile în producția anvelopelor noastre”, a mai spus Hoyos.

Primele anvelope din sticle PET reciclate sunt acum disponibile

Toate anvelopele cu tehnologia ContiRe.Tex produse în prezent pentru faza viitoare de lansare provin din fabrica de anvelope din Lousado, Portugalia. Anvelopele cu tehnologia ContiRe.Tex au o siglă specială pe flanc („Conține material reciclat”).

Fibra de poliester realizată din PET a fost utilizată de mult timp ca material în asamblarea de anvelope pentru autoturisme și camionete. Cordurile textile absorb forțele presiunii interne a anvelopei și se mențin stabile din punct de vedere dimensional, chiar și la încărcături și temperaturi ridicate. Pentru a face anvelopele și mai eficiente din punctul de vedere al consumului de energie și mai ecologice în materie de producție, utilizare și capacitatea de reciclare, Continental cercetează intensiv materiale alternative pentru producția de anvelope.

În septembrie 2021, producătorul de anvelope de top a lansat Conti GreenConcept, folosind poliester din sticle de plastic reciclate în carcasă, în cadrul IAA MOBILITY. De asemenea, pentru cel de-al doilea sezon al seriei de curse Extreme E, cu vehicule integral electrice, care a luat startul în februarie 2022, Continental a dezvoltat o anvelopă care folosește ContiRe.Tex. În plus, vehiculele de asistență de la ediția din acest an a Tour de France vor fi și ele echipate cu anvelope ContiRe.Tex.

Sursa: green-report.ro