LEGISLAȚIE

16 septembrie 1996

Directiva 96/59/CE din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenililor policloruraţi (PCB/TPC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 130s alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei (1), (1)JO C […]
20 decembrie 1994

Directiva 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100a, având în vedere propunerea Comisiei (1), (1)JO […]
4 octombrie 1993

Directiva 93/86/CEE A COMISIEI din 4 octombrie 1993

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 91/157/CEE a Consiliului privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE, avand in vedere Tratatul […]
12 decembrie 1991

Directiva 91/689/CEE din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 103s, având în vedere propunerea Comisiei (1), (1)JO C 295, […]
12 iunie 1986

Directiva 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolele 100 şi 235, având în vedere propunerea Comisiei (1), (1)JO […]
16 iunie 1975

Directiva 75/439/CEE din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolele 100 şi 235, având în vedere propunerea Comisiei, având în […]