LEGISLAȚIE

25 aprilie 2019

​Ordinul 269/2019 privind aprobarea procedurii pentru stabilirea înregistrării și raportării, frecvenței de raportare către registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din og 5/2015 privind DEEE

Ordinul 269/2019 aparut in MO 305/19.04.2019, aborga Ordinul 1223/2005 cu vechea procedura de inregistrare si raportare in domeniul EEE-DEEE si aduce, in mare, urmatoarele noutati: – Inregistrarea […]
12 aprilie 2019

Ordinul 324/2019 M.Of. 283

ORDIN nr. 324 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale […]
11 aprilie 2019

Decizia ANRE 366/2019 privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

Documentul contine machetele de raportare (conform Legii eficientei energetice 121/2014) pentru consumatorii  de energie persoane juridice, in functie de TEP (consum mai mare sau mai mic de […]
1 martie 2019

Ordinul 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice si a regulamentului de functionare a comisiei de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor

Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial 161/28 februarie 2019 si a fost deosebit de asteptat, lipsa lui bloca pe moment autorizarea organizatiilor care implementeaza raspunderea […]
28 februarie 2019

Ordinul 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la fondul pentru mediu

OU 74/2018, aprobată cu modificări în ianuarie 2019 de Legea 31/2019 a modificat 3 legi importante în domeniul deșeurilor, al ambalajelor și al Fondului pentru mediu, […]
9 februarie 2019

Hotararea 51/2019 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, modificata si completata ultima data in iulie 2018 prin Legea 200/2018, prevede o serie de masuri pe care operatorii economici […]
15 ianuarie 2019

Ordin 1271/2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

Conform Ordinului 1271/2018, aparut in MO 34/11 ianuarie 2019, colectorii de deseuri de ambalaje de la populatie, la locul generarii trebuie sa se inregistreze la nivelul fiecărei unităţi […]
15 noiembrie 2018

Procedura din 5 noiembrie 2018 pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2018 pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu (la data 15-nov-2018 actul a fost aprobat de […]