LEGISLAȚIE

27 iulie 2016

Hotarare nr. 539 din 27 iulie 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008

privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase Având […]
30 iunie 2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de […]
28 iunie 2016

Ordonanta de urgenta nr. 38/2016 pentru modificare legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Cadrul legal actual al gestionării ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje este stabilit prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor […]
15 mai 2016

Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

  Noua lege apare in contextul ultimei revizuiri a Directivei SEVESO, iar graficul de mai josi arata ca, in ultimii 25 de ani, accidentele majore cu […]
28 martie 2016

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014

<h4>Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, […]
25 februarie 2016

Planul de masuri si calendarul legislativ pentru mangementul eficient al deseurilor si promovarea economiei circulare

În contextul situației actuale din domeniul deșeurilor, generată la sfârșitul anului 2015 de criza preluatorilor de responsabilități pentru deșeurile de ambalaje, inisterul Mediului, Apelor și Pădurilor […]
29 octombrie 2015

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman a fost transpusă în România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare. n […]
24 octombrie 2015

Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. (2)Dispoziţiile […]