LEGISLAȚIE

21 iulie 2015

Legea nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Prezenta lege stabileşte măsuri care urmăresc prevenirea formării de deşeuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea […]
27 aprilie 2015

HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului

În Monitorul Oficial 280/27 aprilie 2015 a apărut metodologia după care vor trebui elaborate cele 3 categorii de planuri pentru calitatea aerului rebuie întocmite, în funcție […]
16 aprilie 2015

Ordonanta de urgenta nr 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (abroga HG 1037/2010)

Noua Directivă a intrat în vigoare în anul 2012 și trebuia transpusă în legislația națională a statelor membre până în data de 14 februarie 2014.
24 octombrie 2013

Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare ECŢIUNEA 1: Scop şi definiţii Art. 1 Prezenta lege are ca scop prevenirea şi controlul integrat al poluării […]
26 noiembrie 2011

Hotarare nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008

privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori n temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. […]
15 iunie 2011

Legea Nr.104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător

Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru […]
8 iunie 2011

Directiva 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011

privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea […]
18 septembrie 2008

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, uvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1: Obiective (1)Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea cerinţelor privind introducerea pe […]