LEGISLAȚIE

10 septembrie 2008

Hotararea nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 rivind regimul deşeurilor, aprobată […]
19 noiembrie 2007

ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

În temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, probată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, […]
21 aprilie 2007

Hotarare nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

<h4>În temeiul art. 108 din Constituia României, republicatã, i al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, </h4> […]
6 septembrie 2006

Directiva 2006/66/CE din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1) şi articolul 95 alineatul (1) […]
7 iunie 2006

Hotarare nr. 735 din 7 iunie 2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili

datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României […]
5 aprilie 2006

Directiva 2006/12/CE din 5 aprilie 2006 privind deşeurile

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175, având în vedere propunerea Comisiei, având în […]
22 decembrie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu şi a atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce […]
22 decembrie 2005

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act […]