30 SEPTEMBRIE 2022  OU 133/2022 DE MODIFICARE A OU 92/2021 PRIVIND DEȘEURILE ȘI A LEGII 101/2006 PRIVIND SERVICIUL DE SALUBRIZARE

Două acte normative importante din domeniul deșeurilor (OU 92/2021 privind regimul deșeurilor și Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare) s-au modificat odată cu publicarea în Monitorul Oficial a OU 133/2022:

  • Modificările OU 92/2021 sunt relevante pentru UAT-uri, proprietarii/administratorii de depozite de deșeuri municipale și se referă în principal la modul de aplicare a taxei pentru economia circulară (prevazută de OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu) – numai pentru cantitățile de deșeuri destinate depozitării. Se prevede de asemenea, posibilitatea revizuirii Planurilor județene de gestionare a deșeurilor “în baza investiţiilor necesare pentru conformarea cu programele de finanţare”.
  • Pentru L​egea 101/2006 a salubrizarii apar mai multe modificari, legate în special de delegarea serviciului de salubrizare și de modul de stabilire a tarifelor pentru salubrizare, iar pentru aplicarea acestor noi prevederi sunt necesare clarificari și viitoare norme metodologice.