consultanta mediu

11 aprilie 2018

Legea 87/2018 – forma sintetica pentru data 2018-04-11

LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (la data 10-apr-2018 […]
21 decembrie 2017

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Având în vedere obligaţiile ce revin României, în […]
7 aprilie 2017

Ordin nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru […]
21 decembrie 2016

Ordin nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. […]
12 octombrie 2016

OUG nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea şi punerea în aplicare a […]