gestiune deseuri

2 ianuarie 2018

Ordinul 1503/28 decembrie 2017 referitor la metodologia de calcul a taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu

28 decembrie 2017

Legea 270/2017 a prevenirii contraventiilor

LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii contraventiilor (la data 28-dec-2017 actul a fost promulgata de Decretul 1302/2017 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. […]
7 aprilie 2017

Ordin nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru […]
21 decembrie 2016

Ordin nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. […]
12 octombrie 2016

OUG nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea şi punerea în aplicare a […]