legi mediu

7 aprilie 2017

Ordin nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru […]
21 decembrie 2016

Ordin nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. […]