ThinkGreen

Parteneri

De ce sunt necesare serviciile de mediu ?

Companiile sunt obligate, prin lege, sa aiba un departament de protectie a mediului. Autorul, expert în probleme de mediu, arata de ce este important un astfel de departament, care trebuie sa fie calitatile si atributiile unui responsabil din cadrul lui si ce oportunitati de formare exista pentru astfel de specialisti.

Orice activitate economica are un impact asupra mediului înconjurator. Pentru a limita acest impact, companiile au obligatia legala de a înfiinta un departament specializat (conform OUG 195/2005), care sa administreze activitatile de protectia mediului.

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor,Art. 23, alin. 4, pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor,Art. 23, alin. 4, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice

Conform reglementarilor legislatiei în vigoare, fiecare societate importatoare de produse ambalate precum si producatoare de produse ambalate, are obligatia de a raporta diferentiat cantitatile de ambalaje introduse pe piata si de a plati o taxa de 2 lei/Kg în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare si reciclare. Necompletarea sau completarea eronata (cu date nereale) a acestora poate duce la amenzi substantiale.

Un Consultant de Mediu calificat poate evalua impactul de mediu produs de companie si poate actiona în sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale. Se poate ocupa de întocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor de mediu si de transmiterea raportarilor periodice catre Agentia de Mediu.

O parte din partenerii nostri

ro_RORomanian