ThinkGreen

Servicii de mediu

protectia mediului

NouServicii DNSH

Principiul DNSH (Do Not Significant Harm), tradus în română ca "A nu prejudicia în mod semnificativ", reprezintă o nouă obligație la nivel European în ceea ce privește evaluarea activităților și investițiilor propuse în cadrul Programelor de finanțare. Acest principiu se bazează pe Regulamentul European (UE) 2021/2139 și (UE) 2020/852, care stipulează că aceste activități și investiții trebuie să fie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu.

Cele șase obiective de mediu majore sunt:

 1. Atenuarea schimbărilor climatice.
 2. Adaptarea la schimbările climatice.
 3. Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine.
 4. Tranziția către o economie circulară.
 5. Prevenirea și controlul poluării.
 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Prin aplicarea principiului DNSH, se dorește asigurarea că proiectele finanțate, în special cele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), nu afectează în mod semnificativ aceste obiective de mediu. Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență subliniază că nicio măsură inclusă într-un astfel de plan nu ar trebui să aducă prejudicii semnificative mediului.

Nou Certificare FSC

Certificarea FSC are scopul de a asigura trasabilitatea produselor certificate pe parcursul intregului lant de aprovizionare pana la sursa, respectiv padurea de origine a materialului lemnos. Fiecare companie individuala in cadrului lantului de aprovizionare trebuie sa prezinte si demonstreze intrarile si iesirile proprii de materie prima certificata.

Astfel, aceasta forma de certificare se adreseaza tuturor companiilor ce produc, proceseaza sau comercializeaza produse certificate FSC sau intentioneaza sa devina o parte a lantului de aprovizionare.

In acest sens, Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabilește obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piața internă lemn și produse din lemn și care trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că lemnul recoltat în mod ilegal și produsele din lemn derivate din acesta nu sunt introduse pe piața comunitară.

BENEFICII
1. Conservare produselor provenind din păduri gestionate în mod responsabil, garanţia introducerii pe piaţă de material forestier care respectă aspectele de mediu şi pe cele sociale;
2. Trasabilitatea traseului urmat de materiile prime, produse semi-prelucrate şi co-produse de la pădure către consumator;
3. Comunicare către public, prin intermediul etichetării cu marca FSC, a valorii adăugate a produsului;
4. Demonstrarea propriei contribuţii aduse unei gestiuni forestiere responsabile;

Care sunt sectoare cărora li se aplică certificarea  FSC-COC?
Dulapuri de interior şi exterior, mobilier urban, hârtie şi celuloză, editori şi tipografii, ambalaje şi
paleţi, comerţ cu lemn, lemn pentru foc, echipamente, scule, jucării şi altele, rame şi profiluri, panouri, uşi şi ferestre, duşumele.

Cât durează certificarea de proiect?
Certificatul este acordat cu conditia indeplinirii cerintelor standardului, pe o perioada de 5 ani

protectia mediului

Nou Amprenta de carbon

Amprenta de carbon (amprenta CO2) reprezintă totalitatea emisiilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă, generate de companii, gospodării și de fiecare individ în parte, în urma activităților curente, pe parcursul unui anumit interval calendaristic. Aceste emisii pot fi directe sau indirecte și se echivalează în tone de CO2. Aceasta se poate calcula atat la nivel de gospodarie sau individ, cat si la nivelul unor evenimente (team-building, conferinte, forumuri, spectacole etc), zboruri cu avionul sau la nivelul unei afaceri – companie sau organizatie.

 

Amprenta de carbon reprezintă un aspect tot mai important pentru sănătatea planetei noastre, motiv pentru care este vital să fii informat și să începi să aplici metode pentru reducerea ei.

 

Think Green va ajuta in calculul amprentei de carbon al afacerii dumneavoastra, precum si in compensarea emisiilor CO2 generate de activitatile pe care le desfasurati.

Nou SGR

În data de 06.10.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare (SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu intrare în vigoare în 06.10.2021.


Hotărârea vizează AMBALAJELE NEREUTILIZABILE

 

Definiție: ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, un singur ciclu sau o singură rotație, neputând fi reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput;

Marcaj: Producătorii sunt obligați să marcheze ambalajele SGR introduse pe piață națională cu un simbol reprezentativ care indică apartenența produsului la sistemul de garanție-returnare și cu un cod de bare specific.

Garantie bănească: Începând cu data de 1 octombrie 2022 și până cel puțin la data de 30 septembrie 2023 valoarea garanției este in cuantum de 0,5 pentru toate tipurile de ambalaj SGR introduse pe piață după 1 octombrie 2022.

Tip ambalaj: ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l (băuturi spirtoase, vinuri, apă)

Gestionarea garanției: de către administrator sistem.

 

sgr, servicii, mediu
protectia mediului

Raportari Administratia Fondului pentru Mediu

 • Intocmirea declaratiilor specifice catre Administratia Fondului pentru Mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare si depunerea acestora la sediul AFM.
 • Identificarea obligațiilor la Fondul pentru mediu, asigurarea suportului pentru intocmirea declaratiilor (ambalaje, echipamente electrice si electronice, baterii, surse stationare, deseuri feroase si neferoase, uleiuri etc)
 • Raportarea ambalajelor, echipamentelor electrice si electronice, baterii si acumulatori, anvelope catre organizatiile de transfer de responsabilitate.
 • Identificarea operatorilor economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii in vederea atingerii obiectivelor de reciclare/ valorificare a deseurilor din ambalaje.

Raportari Agentia pentru Protectia Mediului

 • Raportarea anuala catre Agentia pentru Protectia Mediului gestiunii deseurilor.
 • Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii).
 • Raportarea catre Agentia pentru Protectia Mediului uleiurilor uzate.
 • Raportarea catre Ministerul Economiei anvelopelor uzate.
 • Raportarea catre Agentia Nationala de Mediu bateriilor si acumulatorilor, deseurilor de echipamente electrice si electronice.
 • Raportarea catre Agentia pentru Protectia Mediului planului de gestionare a compusilor organici volatili.
 • Raportarea catre Agentia pentru Protectia Mediului chestionarelor privind inventarierea emisiilor industriale.
 • Raportarea catre Agentia pentru Protectia Mediului substantelor periculoase.
 • Inregistrarea rapoartelor de mediu in SIM (sistemul integrat de mediu – platforma electronica)
protectia mediului
protectia mediului

Managementul deseurilor

 • Verificarea amplasamentului in vederea stabilirii neconformitatilor in ceea ce priveste managementul deseurilor.
 • Dosar propriu de management al deseurilor ce cuprinde identificarea, clasificarea si raportarea diferentiata a tipurilor de deseuri generate conform HG 856/2002 si Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor (lipsa acestui dosar se sanctioneaza cu amenda 20.000-40.000 RON).
 • Intocmirea unui program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor – lipsa se sanctioneaza cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice
 • Indrumare in vederea respectarii cerintelor H.G. nr. 1061/2008 privind trasportul deseurilor periculoase si nepericuloase (verificarea documentelor de transport).
 • Constituirea si mentinerea unui dosar cu evidenta deseurilor generate o perioada de cel putin 3 ani, in conformitate cu prevederile legii.
 • Instruirea personalului pentru a intelege importanta colectarii selective a deseurilor generate.
 • Urmarirea trasabilitatii deseurilor generate.
 • Monitorizarea lunara a gestiunii interne a deseurilor la punctul de lucru, in vederea conformarii cu legislatia in vigoare, cu intocmirea unui raport.
 • Consultanta pentru indeplinirea obligatiei de colectare separata cel putin a deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla si asigurarea contractelor de predare separata a acestora colectorilor autorizati – OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.
 • Consultanta pentru stocarea si predarea separata a uleiurilor uzate prestatorilor de servicii autorizati in vederea reciclarii, OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.
 • Consultanta pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizati pentru ridicarea deseurilor pe categorii si verificarea valabilitatii autorizatiilor de mediu ale acestora.
 • Adoptarea de solutii complete si avantajoase in vederea valorificarii/ eliminarii deseurilor generate.
 • Intocmirea procedurilor si a tuturor documentelor conform ORDINULUI nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Acte de reglementare

 • Identificarea codurilor CAEN specifice activitatii clientului in vederea stabilirii necesitatii Autorizatiei de Mediu.
 • Identificarea Autoritatii cu atributii in emiterea Autorizatiei de Mediu.
 • Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu.
 • Inregistrarea societatii Dvs. in Sistemul integrat de mediu de pe site-ul ANPM.
 • Reprezentarea societatii Dvs. in relatia cu autoritatile de control.
 • Inregistrarea in registrul producatorilor de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, conform Ord. 5/2015 si HG 1132/2008, intocmire dosar si depunerea dosarului la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
 • Intocmirea documentatiei tehnice si obtinerea de autorizatii privind emisiile de gaze cu efect de sera.
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinere/reautorizare/revizuire autorizatii integrate de mediu, respectand cerintele legislative (BAT, Ord. 1158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).
 • Intocmire documentatii in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei procedure de vanzari a pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare.
 • Intocmire documnetatii si obtinerea acordului de preluare ape uzate, autorizatii sanitare de functionare pentru sursa de apa potabila.
 • Intocmire Plan Poluari Accidentale.
mediu
mediu

Audit

 • Audit de mediu
 • Audit de deseuri
 • Implementare si certificare ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS 18001
 • Instruirea personalului din cadrul societatilor privind respectarea legislatiei de mediu in vigoare.
 • Urmarirea si asigurarea modului de conformare la prevederile legislatiei de mediu in vigoare.
 • Identificarea impactului activitatii desfasurate de beneficiar in raport cu legislatia de mediu in vigoare.

Viza anuala autorizatie mediu

In Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020 a aparut Ordinul 1150/2020 privind procedura de vizare anuala a autorizatiilor (AM)/autorizatiilor integrate de mediu (AIM), procedura prevazuta de Legea 219/2019 de modificare a OUG 195/2005 privind protectia mediului.

 

Toti cei care detin o autorizatie simpla sau o autorizatie integrata de mediu (AM/AIM) trebuie sa solicite viza anuala. In cazul unui titular care are mai multe AM/AIM, viza anuala se solicita pentru fiecare autorizatie in parte.

 

Viza anuala se solicita obligatoriu cu cel mult 90 zile si cel putin 60 zile inainte de data la care a fost emisa AM/AIM.

 

Costul pentru AM -100 lei, pentru AIM -300 lei.

 

Riscurile nesolicitarii/neobtinerii vizei anuale:

 • Nerespectarea termenului de solicitare duce la suspendarea AM/AIM pe o perioada echivalenta fata de termenul obligatoriu de depunere, suspendarea intrand in vigoare la data emiterii AM/AIM;
 • In cazul in care titularul refuza vizita amplasamentului de catre APM, autoritatea de mediu poate emite decizia de respingere a vizei anuale.
 • In cazul in care nu sunt respectate conditiile din AM/AIM si titularul nu se conformeaza in termen de 60 zile masurilor impuse de autoritatea de mediu, AM/AIM se suspenda, conform OUG 195/2005- art. 17, alin.3.
 • Daca masurile impuse nu sunt realizate nici in perioada suspendarii, AM/AIM isi pierde valabilitatea si titularul trebuie sa solicite o noua AM/AIM pentru a putea functiona.

 

In cazul in care AM/AIM a fost revizuita, viza anuala se solicita in anul urmator revizuirii.

 

Pentru vizele anuale solicitate inaintea aparitiei ordinului si neemise de catre APM, autoritatea de mediu claseaza solicitarea si informeaza titularul referitor la obligatia de a solicita viza in anul urmator, conform prevederilor legale.

mediu
mediu

Calitate ISO - 9001

ISO 9001:2015 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizației, orientarea către client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunătățire continuă.

 

Avantajele certificării Sistemului de management al calității
• Satisfacerea cerintelor clientilor, partenerilor de afaceri si a cerintelor legale;
• Cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea produselor/ serviciilor;
• O mai mare intelegere a proceselor organizatiei, definirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor, comunicarea interna si externa imbunatatita, utilizarea mai eficienta a resurselor si reducerea costurilor de neconformitate.

 

De ce certificare?
Orice organizatie de succes trebuie:
• sa identifice si sa satisfaca nevoile si asteptarile clientilor sai, precum si ale altor parti interesate, respectiv angajati, furnizori, pentru obtinerea unui avantaj concurential;
• sa obtina, sa mentina si sa-si imbunatateasca performantele si capacitatile generale.

 

ISO 9001

Despre Standard
Un sistem de management al calității bazat pe familia de standarde ISO 9000 monitorizează eficacitatea următoarelor aspecte:
• politica referitoare la calitate;
• standardizarea procedurilor;
• identificarea și eliminarea defectelor;
• sisteme pentru acțiunea preventivă și corectivă;
• analiza de management a sistemului.

 

Beneficii ale implementarii unui sistem de management al calității conform ISO 9001

Certificarea conform Standardului de management al calității ISO 9001 presupune:
• Încrederea clientului că produsul și/sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare;
• Eficientizarea activitatii și creșterea productivității;
• Crearea unui avantaj competitiv și atragerea de noi clienți și investitori pe piețele internaționale;
• Optimizarea performanței rezultatelor Organizației combinate cu resursele necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global.

Mediu ISO - 14001

SO 14001:2015 solicita unei organizatii sa declare ceea ce face in privinta controlarii si reducerii impactului sau asupra mediului inconjurator

 

Avantajele certificarii sistemului de management de mediu
• Castigarea si mentinerea cotei de piata prin promovarea unei imagini organizationale "verzi”;
• Atingerea si demonstrarea unor performante de mediu reale partilor interesate, printr-un management tehnic si economic al problemelor de mediu;
• Reducerea costurilor prin o mai eficienta utilizare a resurselor si reducerea riscului producerii accidentelor de mediu.

 

De ce certificare?
O organizatie de succes trebuie:
• Sa identifice toate aspectele de mediu ale activitatilor sale;
• Sa utilizeze o metodologie logica si obiectiva pentru a ierarhiza aceste aspecte in ordinea importantei impactului asupra mediului inconjurator;
• Sa-si orienteze sistemul de management pentru a urmari imbunatatirea si minimizarea unor astfel de impacturi semnificative asupra mediului.

 

ISO 14001
Despre Standard Un sistem de management al mediului bazat pe familia de standarde ISO 14000 urmărește următoarele aspecte:
• Identificarea si controlul impactul asupra mediului a activitatilor, produselor sau serviciilor,
• Imbunatatirea continua a performantelor de mediu,
• Implementarea unei abordări sistematice a proceselor, pentru a stabili obiectivele si sarcinile de mediu, pentru a indeplini aceste obiective si pentru a demonstra indeplinirea lor.

 

Beneficii ale implementarii unui sistem de management al mediului conform ISO 14001
Certificarea conform Standardului de management al mediului ISO 14001 presupune:
• Imbunatatirea performantei de mediu prin intermediul organizatiei;
• Integrarea usoara intr-un sistem de management al calitatii;
• Siguranta legala ca urmare a observarii sistemice a legislatiei de mediu in vigoare;
• Cresterea implicarii angajatilor, a motivatiei si angajamentului;
• Economie de costuri printr-o gandire si actiune sistemica si proactiva;
• Cresterea increderii clientilor, a agentiilor guvernamentale si a asiguratorilor;
• Participarea activa la minimalizarea flagelului poluarii.

mediu
mediu

Fise cu date de securitate

Fișele cu date de securitate oferă utilizatorilor de produse chimice informațiile necesare care îi sprijină în protejarea sănătății umane și a mediului.

Fisa tehnica de securitate se intocmeste de catre persoana juridica sau persoana fizica, responsabila cu punerea pe piata a substantei/ preparatului chimic (producator, importator sau distribuitor/ comerciant).

Utilizatorii de produse chimice sunt companii sau persoane fizice din cadrul Uniunii Europene/Spațiului Economic European, care utilizează o substanță, fie ca atare, fie într-un amestec, în activitățile lor industriale sau profesionale au obligația să dețină fișele cu date de securitate ale substanțelor/amestecurilor utilizate.

Fișele cu date de securitate sunt destinate atât lucrătorilor care manipulează produsele chimice, cât și celor responsabili de securitate.

Fisa tehnica de securitate se redacteaza in limba romana si se furnizeaza gratuit.
fise cu date de securitate

 

Când trebuie să fie furnizată o fișă cu date de securitate?
O fișă cu date de securitate ar trebui să fie furnizată atunci când:
• substanță sau un amestec este clasificat drept periculos;
• o substanță este persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) sau foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB);
• o substanță este inclusă în lista substanțelor candidate la autorizare în conformitate cu REACH din alte motive decât cele de mai sus.

Fisa tehnica de securitate se transmite tuturor utilizatorilor inca de la prima livrare a substantelor/ preparatelor chimice, precum si dupa fiecare revizie, tuturor utilizatorilor din ultimele 12 luni.

 

Când ar trebui să actualizați o fișă cu date de securitate?
Trebuie să furnizați o actualizare a fișei cu date de securitate atunci când:
• apar noi informații privind măsurile de gestionare a riscurilor sau noi informații despre pericole;
• după ce a fost acordată sau refuzată o autorizație sau a fost impusă o restricție.

 

Contravenții
Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea și transmiterea fișelor cu date de securitate, de către operatorii din lanțul de aprovizionare se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

ro_RORomanian