ThinkGreen

Studii de mediu

protectia mediului

Bilant de mediu

Ce este un Bilant de Mediu ?

Bilantul de mediu se imparte in doua nivele:

  1. Bilant de mediu de nivel I - studiul de mediu realizat prin documentare si prin culegerea de date. Acesta include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu, pe baza carora se ia o decizie privind dimensionarea impactului de mediu de pe un amplasament fie el potential sau efectiv.
  2. Bilant de mediu de nivel II - studiul de mediu se realizeaza prin investigarea unui amplasament, urmand a se cuantifica dimensiunea poluarii, prin prelevari de probe si analize chimice, fizice sau biologice ale factorilor de mediu. Acesta intervine daca in urma BM I a fost relevata o poluare potential semnificativa a unui amplasament sau daca autoritatea de mediu stabileste de la inceput ca un amplasament prezinta o poluare potential semnificativa, solicitand executarea BM II in acelasi timp cu BM I.

Cum te vom ajuta ?

Vom prelua sarcina elaborarii si sustinerea acestor documente, in raport cu autoritatile de mediu.

Raport de Amplasament

Ce este un Raport de Amplasament ?

Este un document care evidentiaza situatia poluarii existente a unui amplasament, inainte de intrarea in functiune a instalatiei. Acesta ofera un punct de referinta si comparatie in momentul incetarii activitatii desfasurate de un amplasament.

In momentul incetarii activitatii, raportul de amplasament permite atat titularului cat si autoritatilor sa stabileasca daca pe perioada functionarii instalatiei s-a produs un impact major asupra mediului si daca sunt necesare lucrari de remediere. De asemenea, Raportul de Amplasament, reprezinta o confirmare a faptului ca amplasamentul a fost readus la o stare satisfacatoare din punct de vedere al protectiei mediului.

 

Cum te vom ajuta ?

Vom prelua sarcina elaborarii si sustinerea acestui document, in raport cu autoritatile de mediu.

protectia mediului
studii de mediu

Raport de Evaluare a Impactului asupra Mediului

Ce este un Raport de evaluare a impactului asupra mediului ?

Este acel document care contine informatii si alternative privind caracteristicile proiectului pe baza carora se identifica si se evalueaza principalele efecte generate de proiect asupra mediului.

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului  propune pe baza analizei realizate si a informatiilor disponibile, masurile necesare pentru evitarea, reducerea si remedierea efectelor negative semnificative generate de proiect, asupra mediului.

 

Cum te vom ajuta ?

Vom prelua sarcina elaborarii si sustinerea acestui document, in raport cu autoritatile de mediu.

Raport de Securitate

Ce este un Raport de Securitate ?

Raportul de securitate (RS) reprezinta o documentatie specifica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

Totodata, prin acest document se demonstreaza ca operatorul unui amplasament a pus in practica o Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM), a identificat astfel de pericole de accidente majore si scenariile posibile dar si ca a pus in practica un sistem de management al securitatii pentru aplicarea PPAM.

Cum te vom ajuta ?

Vom prelua sarcina elaborarii si sustinerea acestui document, in raport cu autoritatile de mediu.

mediu
mediu

Studiu de evaluare adecvata

Ce este un Studiu de evaluare adecvata ?

Reprezinta un proces prin care se realizeaza evaluarea si identificarea potentialelor efecte semnificative ale unui proiect/activitate asupra mediului. Acesta are in vedere, stabilirea masurilor de minimizare si/sau lichidare a efectelor.

In cazul in care proiectul/activitatea ar putea sa aibe un impact negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, se pot solicita informatii de catre autoritati, sub forma unui Studiu de Evaluare Adecvata.

Cum te vom ajuta ?

Vom prelua sarcina realizarii acestui proces, in raport cu autoritatile de mediu.

Monitorizarea biodiversitatii

Ce este Monitorizarea biodiversitatii ?

Monitorizarea biodiversitatii consta in urmarirea in timp a modificarilor in structura si functionarea ecosistemelor, a habitatelor si populatiilor unor specii ca urmare a implementarii unui plan sau proiect.

Programele de monitorizare se pot alcatui pe structura cerintelor actelor de reglementare sau pot fi structurare pentru a raspunde unor cerinte de proiect.

 

Cum te vom ajuta ?

Te vom ajuta prin acoperirea tuturor grupelor taxonomice de interes conservativ si prin acoperirea intregii diversitati a cerintelor de proiect.

studii de mediu
studii de mediu

Alte studii de mediu

Cu o echipa formata din experti de mediu, certificati in elaborarea studiilor de mediu, lista de studii se mai completeaza cu:

  • Evaluarea si gestionarea calitatii aerului
  • Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental
  • Evaluarea si gestionarea schumburilor climatice
ro_RORomanian