LEGISLAȚIE

2 ianuarie 2018

Ordinul 1503/28 decembrie 2017 referitor la metodologia de calcul a taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu

28 decembrie 2017

Legea 270/2017 a prevenirii contraventiilor

LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii contraventiilor (la data 28-dec-2017 actul a fost promulgata de Decretul 1302/2017 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. […]
21 decembrie 2017

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale Având în vedere obligaţiile ce revin României, în […]
30 iunie 2017

Ordonanţa de Urgenţă 48/2017, aprobată vineri în şedinţa de guvern, fără consultare publică, Executivul a suspendat aplicarea taxării la groapă a deşeurilor, până în data de 1 ianuarie 2019.

Decizia Guvernului de a suspenda până la 1 ianuarie 2019 aplicarea taxării la groapă a deşeurilor cu 80 de lei pe tonă va duce la intrarea […]
7 aprilie 2017

Ordin nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului

„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru […]
21 decembrie 2016

Ordin nr. 2413 din 21 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu uând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. […]
12 octombrie 2016

OUG nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în întârziere, având ca obiect transpunerea şi punerea în aplicare a […]
10 august 2016

Hotarare nr. 570 din 10 august 2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor,

emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi n temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 212 lit. […]