Cele doua legi vin ca urmare a declararii neconstitutionale a OUG 75/2018 care instituia, printre altele, obligativitatea vizarii anuale a autorizatiilor de mediu si aducea si modificari legislatiei ariilor naturale protejate, respectiv modului de admnistrare a acestora. Legea 219/2019 de modificare a legii protectiei mediului (OUG 195/2005-forma actualizata) reintroduce viza anuala a autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu, in urmatoarele conditii:

vizarea anuala a autorizatiilor de mediu, atat pentru autorizatiile de mediu existente si in termen de valabilitate, cat si pentru cele ce urmeaza a fi emise este obligatorie;
operatorii care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu a carei valabilitate este precizata in mod concret, pot solicita autoritatilor schimbarea valabilitatii (nelimitat, desigur, daca activitatea se desfasoara in aceleasi conditii) sau pot opta pentru pastrarea valabilitatii, cu conditia aplicarii pentru o noua autorizatie inainte cu cel putin 6 luni de expirarea celei existente. Cei care opteaza pentru schimbarea valabilitatii nu vor mai parcurge procedura de autorizare la expirarea autorizatiei detinute;
vizarea se tarifeaza (va urma un ordin in care se va preciza valoarea tarifului).
procedura de obtinere a vizei anuale se va stabili prin Ordin de ministru (intelegem ca un ordin nou, niciunul din cele doua deja emise anterior pe aceasta tema).
Legea 220/2019 modifica OU 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice si

Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.