LEGISLAȚIE

18 decembrie 2004

Decizia comisiei din 18 decembrie 2014 (Catalogul european de deseuri)

Modificarea Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și REGULAMNET UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III din Directiva 2008/98/CE a deșeurilor
12 februarie 2004

Hotarare nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a uvernului nr. 78/2000 privind regimul […]
27 ianuarie 2003

Directiva 2002/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei […]
16 august 2002

Hotarare nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată […]
4 decembrie 2000

Directiva 2000/76/CE din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei […]
18 septembrie 2000

Directiva 2000/53/CE din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei […]
26 aprilie 1999

Directiva 1999/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 130s alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei (1), (1)JO C […]
3 noiembrie 1997

Ordin nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului n temeiul prevederilor art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 şi art. 64 lit. d) din Legea protecţiei mediului […]