Legea conține procedurile care trebuie urmate atât de autorități, cât si de către deținătorii de situri contaminate/potențial contaminate, pentru inventarierea și stabilirea stării de contaminare, inclusiv modalitatea prin care se notează restricția referitoare la sit, în cartea funciară, prevedere așteptată de mult a fi legiferată.

Conform articolului 4 din aceasta lege, cazurile concrete considerate ca fiind sub incidența legii sunt: terenurile a căror contaminare a fost/este cauzată de orice tip de activitate antropică prevazută in anexa 1 a legii; terenurile afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, excepţie accidentele cu substanţe radioactive; terenurile aflate în administrarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în măsura în care nu este periclitată securitatea naţională şi/sau păstrarea secretului; terenurile ocupate de depozite de deşeuri după închiderea şi monitorizarea post închidere a acestor depozite.