Prin Ordinul 891/2019 se aduna intr-un singur act normativ prevederile mai multor ordine anterioare, care astfel se abroga (Ordinul 662/2006, Ordinul 799/2012 si Ordinul 15/2006).

Actul normativ reitereaza obligatia utilizatorilor de apa de a detine autorizatie de gospodarire a apelor pentru toate obiectivele si activitatile pe ape sau care au legatura cu apele, exceptie fiind, ca si pana acum, utilizarea apei de suprafata sau subterane in gopodarii individuale la un debit mai mic 0.2 l/s si lucrarile de dragare pentru caile navigabile. In articolele 8-12 din Procedura, ordinul clarifica toate situatiile in care este necesara autorizatia de gospodarire a apelor. In articolul 25 al Procedurii sunt precizate perioadele de valabilitate pentru autorizatiile de gospodarire a apelor (maxim 5 ani), termenul maxim de emitere a unei autorizatii de gospodarire a apelor (45 zile), iar solicitarea unei noi autorizatii trebuie realizata cu 30 zile inainte de data expirarii. Procedura mai prevede si situatiile in care autorizatia de gospodarire a apelor se suspenda, una dintre situatii fiind si cea in care s-a produs o poluare accidentală a resurselor de apă, care ameninţă sănătatea populaţiei sau poate produce pagube ecologice. In anexa 1b sunt stabilite competentele de emitere a autorizatiilor de gospodarire a apelor, o noutate fiind ca pentru depozitele de deseuri competenta de emitere a devenit bazinala. Noul act normativ clarifica foarte bine situatiile in care operatorii economici au nevoie de autorizatie de gospodarire a apelor si conditiile in care se obtine acest act normativ, fiind astfel lamurite prevederile contradictorii referitoare la asa numitele “notificari”, excluse din legea apelor, cu ocazia ultimei modificari a legii din 5 noiembrie 2018.