Programul informatic al AFM de intocmire a declaratiilor la Fondul pentru mediu s-a modificat prin Versiunea V.1.20 cu ajutorul careia se intocmesc in prezent Declaratiile, iar odata cu aparitia in MO a Ordinului 520/2019 exista acum si baza legala pentru noul formular de declaratie AFM. Modificarile aduse prin programul informatic V.1.20, dar si prin Ordinul 520/2019 se refera la:

In formularul de declaratie nu se mai inscriu cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate/reciclate de catre OIREP-ul contractat, ci doar cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala si transferate catre OIREP, pe tip de material;
Versiunea programului informatic permite (DOAR pentru anul 2019) sa se transfere catre OIREP-uri cantitati de ambalaje introduse pe piata nationala si pe perioada anterioara incheierii contractului cu OIREP-urile respective.
Ordinul 520/2019 aduce si precizarea ca, in situatia in care nu se introduc pe piata nationala ambalaje, nu se realizeaza individual/prin transfer de responsabilitate obiective prin deseuri de ambalaje, trebuie sa se treaca zero in declaratia la AFM: Sectiunea 6- punctul 8:
“În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.”

Versiunea modificata a Ordinului 591/2017!