Modificarile OUG 195/2005 sunt importante pentru:

Autoritatile publice locale – care trebuie sa includa masuri suplimentare in planurile de urbanism, dar sa si controleze activitatile generatoare de mirosuri pentru care nu s-au emis acte de reglementare de mediu;

Autoritatile sanitare – trebuie sa evalueze, controleze si sa impuna masuri de reducere a impactului olfactiv cand este cazul;
Autoritatile de mediu – trebuie sa impuna masuri in actele de reglementare si sa controleze activitatile generatoare de mirosuri care detin autorizatii de mediu;
Agentii economici si persoanele fizice – care desfasoara activitati generatoare de mirosuri;
Cetatenii deranjati de mirosurile provenite din anumite activitati.
Conform noii legi:

Operatorii economici care detin autorizatii de mediu trebuie sa monitorizeze mirosurile generate din activitate, sa intocmeasca planuri de gestionare a disconfortului olfactiv si sa gaseasca solutii de retinere si dirijare a emisiilor şi/sau evacuărilor catre un sistem adecvat de reducere a mirosului.
Autoritatile locale trebuie sa previna situatiile de disconfort olfactiv prin masuri stabilite inca din faza de planificare teritoriala (UAT-urile), prin actele de reglementare emise (APM-urile) si prin controalele efectuate (GNM-uri, reprezentantii Directiilor de sanatate publica, reprezentatii imputerniciti ai UAT-urilor etc).
Legea va putea fi efectiv aplicata abia dupa ce va fi elaborata Hotararea de Guvern cu conținutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv si cu metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv, stabilt a fi emisa in termen de 180 zile de la data intrarii in vigoare a Legii 123/2020 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.

Sanctiunile pentru neintocmirea planului de gestionare a mirosurilor si lipsa automonitorizarii prevazute de lege sunt de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice.

 

 

Guvernul României
Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului
În vigoare de la 29 ianuarie 2006
Consolidarea din data de 20 iulie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1196 din 30 decembrie 2005
Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2006; L 265/2006; OUG 57/2007; OUG 114/2007; OUG 164/2008;
OUG 71/2011; OUG 58/2012; L 187/2012; OUG 9/2016; OUG 75/2018; L 203/2018; L 292/2018; DCZ 214/2019; L 219/2019; L
123/2020.
Ultimul amendament în 16 iulie 2020.
Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de țara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgență, a prezentului act normativ, în baza căruia să poată fi adoptată legislația subsecventă în domeniul protecției mediului și ținând cont de necesitatea creării cadrului unitar prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecție a mediului și care trasează direcțiile de reglementare a activităților economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează interesul public și care constituie situații de urgență extraordinare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

document format .pdf aici – Ordonanta de urgenta nr 195 2005 privind protectia mediului

Legea-nr-123-2020-pentru-modificarea-și-completarea-ordonanței-de-urgență-a-guvernului-nr-195-2005-privind-protecția-mediului