Ordinul 269/2019 aparut in MO 305/19.04.2019, aborga Ordinul 1223/2005 cu vechea procedura de inregistrare si raportare in domeniul EEE-DEEE si aduce, in mare, urmatoarele noutati:

– Inregistrarea tuturor “producatorilor”, asa cum sunt acestia definiti de OG 5/2015, se face on line, pe portalul ANPM, in termen de maxim 180 zile de la aparitia Ordinului. In anul 2019 inregistrarea se face atat online, cat si pe suport hartie, pe baza unor documente similare cu cele din procedura anterioara. Tariful de inregistrare nu s-a modificat, este 500 lei.
– Numarul de inregistrare trebuie actualizat anual, pana la 20 martie, pe baza unor documente si informatii ce trebuie furnizate online, iar tariful de actualizare este de 100 lei. Suplimentar fata de documentele de inregistrare initiala, pentru actualizarea inregistrarii trebuie depusa o declaratie a conducatorului organizatiei colective cu care are incheiat contract “producatorul”, din care sa rezulte categoriile pentru care s-a transferat responsabilitatea si faptl ca organizatia colectiva indeplineste cerintele de raportare.
– S-a modificat termenul de raportare anual – 20 martie – si au obligatii de raportare “producatorii” care nu au transferat responsabilitatile de gestionare DEEE, organizatiile colective de transfer de responsabilitate, UAT-urile, colectorii si cei care trateaza DEEE-uri.
– In cele 11 anexe ale Procedurii sunt prevazute modelele de documente pentru inregistrare, pentru actualizarea numarului de inregistrare si modelele de raportare anuala.