ORDIN nr. 324 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Având în vedere Referatul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 480 din 20.02.2019, ţinând seama de prevederile art. 16 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. I
(1) Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
“Art. 51
(1) Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

(2) Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

(3) Autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor integrate de mediu care au obţinut viza anuală la data emiterii prezentului ordin nu li se aplică prevederile de la alin. (1) şi (2).”
2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6
Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu au obţinut viza anuală se aplică prevederile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Graţiela Leocadia Gavrilescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 283 din data de 12 aprilie 2019

Ordinul 324/2019 M.Of. 283 din 12-apr-2019