Documentul contine machetele de raportare (conform Legii eficientei energetice 121/2014) pentru consumatorii de energie persoane juridice, in functie de TEP (consum mai mare sau mai mic de 1000 TEP).

In art. 9, alin. 4 si 7 din Legea 121/2014 a eficientei energetice sunt prevazute obligatiile de raportare ale operatorilor economici. Acestea trebuie indeplinite pana la data de 30 aprilie (pentru anul anterior) si se refer la toate formele de energie, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie. Conform art. Art. 4 din Decizia 366/2019, “Machetele prevăzute la art. 1 şi 2 se transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în format tipărit pe hârtie şi se încarcă pe platforma software Sistemul informatic integrat al ANRE (MIS)”. Sanctiunile prevazute de Legea 121/2014 pentru netransmiterea machetelor sunt intre 1000-5000 lei.