Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial 161/28 februarie 2019 si a fost deosebit de asteptat, lipsa lui bloca pe moment autorizarea organizatiilor care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor in domeniul ambalajelor (OREP-uri).

Comisia infiintata la nivelul Ministerului Mediului prin acest Ordin are atributii de autorizare, avizare anuala, retragere a dreptului de operare si asigurare a functionarii eficiente a OREP-urilor, pe fluxuri specifice de deseuri, in functie de actul normativ aplicabil fiecarui flux (ambalaje/deseuri de ambalaje, EEE/DEEE, B&A/DB&A, anvelope/deseuri de anvelope).

​​LEGEA 31/2019 PRIVIND APROBAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 74/2018 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 211/2011 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR, A LEGII NR. 249/2015 PRIVIND MODALITATEA DE GESTIONARE A AMBALAJELOR ŞI A DEŞEURILOR DE AMBALAJE ŞI A  ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 196/2005 PRIVIND FONDUL PENTRU MEDIU (2 FEBRUARIE 2019)
Prin Legea 31/2019 s-a aprobat deja cunoscuta OU 74/2018 care a modificat cele trei legi importante in domeniul deseurilor si Fondului pentru mediu: Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, Legea 211/2011 privind gestionarea deseurilor si OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu. Fata de OU 74/2018, Legea 31/2019 aduce in plus cateva modificari, dintre care amintim:
pentru Legea 211/2011 – deseuri:: este eliminata din lege precizarea explicita referitoare la exceptia aprobarii tacite in cazul autorizarii OIOREP-urilor (art. 12, alin. 11); se clarifica faptul ca acoperirea costurilor referitoare la raspunderea extinsa a producatorilor pentru deseurile de ambalaje care se regasesc in deseurile municipale, se face de catre OIOREP-uri; termenul pana la care trebuie stabilite tarife distincte de catre UAT-uri pentru operatorul de salubritate pentru implementarea instrumentului economic prevazut de lege “platesti pentru cat arunci” este 30 iunie 2019.
pentru Legea 249/2015  – ambalaje/deseuri de ambalaje:
Realizarea individuala a obiectivelor la AFM este posibila prin gestionarea “propriilor” deseuri de ambalaje si numai pentru (art.16, alin. 5 si 7): a)ambalajele primare reutilizabile; b)ambalajele primare preluate printr-un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite; c)ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport preluate de la distribuitorii produselor proprii; d)ambalajele produselor importate/achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;
Lemnul reparat in vederea reutilizarii se considera reciclare;
​Se modifica modul de calcul al sumelor ce trebuie platite de OIOREP-uri catre ADI-uri/UAT-uri/operatori de salubritate pentru colectarea separata a deseurilor de ambalaje;
Sunt cuprinse obligatii suplimentare pentru UAT-uri referitoare la publicarea pe site-ul propriu a unor informatii cerute de lege referitoare la colectorii de deseuri de ambalaje, altii decat operatorii de salubritate.
pentru OUG 196/2005 – Fondul pentru mediu: la art. 9, litera c) – contributia pentru economia circulara ce trebuie platita de proprietarii sau administratorii de depozite pentru deşeurile municipale, se va plati (în plus fata de deseurile municipale) si pentru deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare.