Legea 188/2018 transpune Directiva (UE) 2015/2193 privind limitarea emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalatii medii de ardere si reglementeaza astfel emisiile provenite de la arderea combustibililor in instalatii cu puteri cuprinse intre 1 MWth pana la 50 MWth, numite instalatii de ardere „medii”, insa cu o larga utilizare (in producerea de curent electric, producerea de energie termica sau abur pentru incalzirea locuintelor, a spatiilor comerciale sau pentru diverse procese industriale). Conform site-ului Comisiei Europene, se estimeaza ca in Europa sunt circa 143000 de astfel de instalatii de ardere (MCP). Legea stabileste in mare:
– Procedura de inregistrare/autorizare;
– Obligatiile operatorilor (monitorizare, respectare valori limita de emise pentru SO2, NOx si pulberi, pstararea evidentelor;
– Sanctiuni de pana la 100000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale.
La data intrarii in vigoare a legii inceteaza aplicabilitatea prevederilor

Ordinului 462/2003 referitor la limitele pentru emisiile de poluanti atmosferici din surse stationare.