Ordinul 572/2019 se refera la modul de depunere a declaratiilor la AFM prin mijloace electronice, pe platforma de pe site-ul acestei institutii “Depunere declaraţii on-line”.

Contribuabilul va trebui sa opteze fie pentru depunerea on line, fie pentru depunerea pe suport de hartie a declaratiilor AFM. Conform articolului alin. (2) “Contribuabilul/Plătitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declaraţia aferentă lunii decembrie prin intermediul serviciului “Depunere declaraţii on-line”, în caz contrar, declaraţia se consideră necomunicată”.
La fel ca declaratiile fiscale, declaratia AFM on line va trebui sa poarte semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Pentru a putea depune declaratii on line trebuie realizate mai multe demersuri, dintre care amintim:
-sa existe solicitarea reprezentantului legal pentru inrolare in aplicatia informatica pentru obtinerea unui cont de acces (anexa 2)
-sa se obtina contul de acces in aplicatia informatica pe baza unei cerreri formulate de reprezentantul legal (anexa 1)
-sa existe imputernicrirea notariala a reprezentantului legal pentru persoana care detine semnatura electronica calificata

Declaratiile rectificative se vor putea depune, ca si pana acum, doar pe suport hartie, conform cerintelor Ordinului 591/2017.