Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Actul normativ are urmatoarele implicatii:

Obligatia de a declara si de a plati la AFM o contributie de 3% din vanzarea deseurilor metalice feroase/neferoase se transforma, prin noul act normativ, in contributie de 2% pentru toate categoriile de deseuri tranzactionate. Obligatia declararii si platii la AFM este a colectorului/valorificatorului, dar contributia se retine la sursa de la detinatorul deseurilor.
De aici se intelege faptul ca detinatorul deseurilor care vinde orice categorie de deseu catre un colector in vederea valorificarii, va contribui la AFM cu o suma reprezentand 2% din valoarea facturii de vanzare, suma fiind retrasa de catre colector si virata in contul AFM. Detinatorul deseurilor nu are obligatia sa realizeze personal aceasta plata.
Se revine la obiectivul global de 60% de valorificare/reciclare pentru ambalaje/deseuri de ambalaje, care se mentine pana in 2023, urmand sa creasca la 75%, pana in 2025.
Operatorii economici au obligatia sa valorifice anual un procent de 60% din totalul de ambalaje puse pe piata in anul respectiv, obiectiv care se mentine pana in anul 2023.
Creste valoarea ecotaxei, aplicabila tuturor pungilor de transport din plastic, de la 0.1 lei/bucata la 0.15 lei/bucata. Ecotaxa nu se aplica pungilor din materiale care indeplinesc standardul SR EN 13432:2002. Taxa se declara/plateste de cei care introduc pe piata nationala pungile de transport de plastic, cu evidentierea distincta pe factura de vanzare.
Se modifica modul de calcul al taxei de 50 lei/tona ce trebuie declarat/platit de autoritatile publice locale pentru neatingerea obiectivului prevazut de lege de reducere a cantitatilor de deseuri municipale depozitate definitiv, fiind afectate de aceste prevederi mai ales UAT-urile care nu au organizat serviciul de salubritate.
Se introduce o noua contributie la AFM de 2 lei/kg pentru colectorii, valorificatorii si operatorii de salubrizare care raporteaza deseuri de ambalaje, DEEE-uri, DB&A si anvelope uzate gestionate pentru OIREP-uri, pentru diferenta dintre cantitatile raportate si cele constatate de AFM ca fiind gestionate. Declararea cantitatilor gestionate/raportate catre OIREP-uri se va realiza semestrial la AFM de catre colectori/operatori de salubrizare/valorificatori, dupa caz.
Această contribuție este o sancțiune aplicată entităților ce preiau transferul de responsabilitate pentru colectarea deșeurilor, când cantitățile reale colectate sunt mai mici decât cele declarate
Trasabilitatea deseurilor (se intelege ca doar a celor de ambalaje) se va urmari prin intermediul aplicatiei informatice SIATD, pusa la dispozitie de AFM, obligatoriu de folosit/implementat pentru OIREP-uri si operatorii colectori-valorificatori de deseuri de ambalaje care raporteaza catre OIREP-uri si primesc bonificatie. Neutilizarea aplicatiei este sanctionabila: 80000 lei-100000 lei (AFM si GNM sunt autoritati care pot sanctiona).
Agentii economici care detin ambalaje/deseuri de ambalaje din comert si industrie vor avea 3 optiuni pentru gestionarea acestora:
Sa le returneze furnizorilor sau operatorilor economici desemnati de acestia (intelegem colectori) prin contract
Sa le predea colectorilor indicati de OIREP-uri
Sa asigure reciclarea si sa realizeze raportarile prevazute de lege
Deseurile de ambalaje similare celor din gospodarii (nu si cele de tip industrie/comert), generate de agentii economici, vor putea fi predate doar operatorilor de salubritate sau colectorilor autorizati pentru achizionarea deseurilor de ambalaje de la populatie.
Apar precizari noi referitoare la modul de gestionare a deseurilor de ambalaje si pentru agentii economici din industria hoteliera, restaurante, evenimente etc.