În Monitorul Oficial 253/16 aprilie 2015 a apărut noul act normativ care reglementează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri).

A cesta apare ca urmare a Notificării de punere în întârizere în îndeplinirea obligațiilor de transpunere a
Directivei 2012/91/UE privind deșeurile de echipamnete electrice și electronice (DEEE-uri), primite de către România din partea Comisiei Europene.

Noua Directivă a intrat în vigoare în anul 2012 și trebuia transpusă în legislația națională a statelor membre până în data de 14 februarie 2014.
Una din modificările importante aduse vechiului HG 1037/2010 se referă la actuala ţintă de colectare selectivă de 4 kg DEEE pe locuitor. Conform noului act normativ, se extinde domeniul de aplicare al colectării selective, tratării, reciclării și reutilizării EEE-urilor uzate atât în sfera echipamentelor utilizate de consumatori casnici, cât și în cea a utilizatorilor profesionali.
Astfel, producătorii de EEE-uri sunt obligați să colecteze:
– pentru anul 2016 o rată mai mare de 40% de DEEE-uri,
– în perioada 2017-2021, o rată de 45% DEEE-uri,
raportat la cantitatea de EEE introdusă pe piață în ultimii 3 ani precedenți. Începând cu anul 2021 rata minimă de colectare DEEE-uri ce trebuie realizată de producători trebuie să ajungă la 65%.
Referitor la domeniul de aplicare al acestui act normativ, sunt pastrate cele 10 categorii de EEE-uri ca și în vechiul act normativ, cu excepția categoriei 4 care include de acum și panourile fotovoltaice. Prevederile ordonanței de urgență se aplică diferențiat pentru EEE-urile cuprinse în anexa 1 și 2, EEE-urile din anexa 2 beneficiind de perioada de tranziție, până la 15 august 2018.

Cele 10 categorii enumerate în anexa 1 sunt:
1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: congelatoare, frigidere, mașini de spălat rufe, cuptoare cu microunde etc
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de cusut, tricotat, prelucrarea textilelor, prăjitoare de pâine, filtre de cafea, ceasuri, inclusive de mână, cântare etc
3. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice: microcoputere, imprimante, informatică personal, calculatoare electronice, calculatoare portabile, faxuri, telefoane etc
4. Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice: aparate de radio, televizoare, camera video, instrumente muzicale, panouri fotovoltaice etc
5. Echipamente de iluminat: corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia corpurilor de iluminat de uz casnic, lămpi fluorescente compacte, alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu filament etc
6. Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni: maşini de găurit, ferăstraie, mașini de cusut, echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ştanţat, de fălţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale
7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv: seturi de trenuri electrice sau de curse de maşini, console de mână pentru jocuri video, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj şi altele asemenea, jocuri video, echipamente sportive cu componente electrice sau electronice, automate cu monede etc
8. Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate
9. Instrumente de monitorizare şi control: detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate etc
10. Distribuitoare automate: distribuitoare automate de băuturi calde, distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci, distribuitoare automate de produse solide, distribuitoare automate de bani etc.
În anexa 2 a Ordonaței de urgență sunt enumerate EEE-urile care beneficiază de perioada de tranziție, până în august 2018. Dintre acestea amintim: echipamentele de transfer termic, ecrane monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2, lămpile fluorescente drepte, compacte, alte lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate – inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice -, lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune, LED, echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv.
După expirarea perioadei de tranziție – 2018, pentru toate EEE-urile, grupate în 6 categorii (anexa 2 a ordonanței de urgență), se vor aplica prevederile directivei europene, respectiv ordonanței de urgență. Becurile cu filament, echipamentele necesare pentru protecţia intereselor naţionale esenţiale de securitate, echipamentele care sunt proiectate şi instalate special ca parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă (care îşi pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în echipamentul respectiv), NU intră sub incidența orodonanței de urgență. Mai multe informații despre verificarea dacă un EEE intră sau nu sub incidența Directivei, respectiv a oronaței de urgență se pot obține pe site-ul Comisiei Europene, la link-ul: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
Ordonața prevede, în anexa 8, condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorii care colectează, stochează temporar și tratează DEEE-uri:
– suprafețe impermebile prevăzute cu zone de colectare a scurgerilor și, după caz, cu decantoare sau separatoare de grăsimi
– învelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate
– cântare de măsurare a greutăţii deşeurilor tratate;
– zone de stocare adecvată pentru piesele demontate;
– containere adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive;
– echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările în materie de sănătate şi mediu (în cazul instalațiilor de tratare)
În plus, colectorii de DEEE-uri trebuie să aibă contracte încheiate cu producătorii sau organizațiile colective sau cu operatorii care realizează tratarea DEEE-urilor în numele producătorilor sau organizațiilor colective, în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ.
Producătorul de EEE-uri trebuie să asigure integral costurile de colectare, tratare, valorificare şi eliminare a DEEE-urilor provenite și de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare, în condiţii de protecţie a mediului.
Obligaţiile producătorilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se pot realiza:
– individual
– prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către o persoană juridică legal constituită, denumită organizaţie colectivă
În cazul DEEE-urilor provenite din gospodării particulare, fiecare producător trebuie să asigure o garanţie la introducerea unui EEE pe piaţă, garanție care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor DEEE-urilor provenite de la EEE-urile respective, conform acestor prevederi legale. Garanția constă în:
– scrisoare de garanţie bancară sau poliţă de asigurare de garanţie pentru reciclare la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru perioada de garantare, a cărei valoare reprezintă costurile finanţării operaţiunilor pentru EEE introduse pe piaţa naţională, corectate cu dobânda ROBOR la an;

sau

– aderarea la una dintre organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor, autorizate. Fiecare organizaţie colectivă care acţionează în numele producătorilor, este obligată
să constituie o garanţie de finanţare a operaţiunilor şi pentru DEEE provenite de la produsele aflate încă în perioada de garantare introduse pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la organizaţia colectivă şi care au încetat activitatea. Definția producătorului a suferit modificări față de vechiul act normativ, fiind considerați producători orice persoane fizice sau juridice care:
– au sediul în România și fabrică EEE- uri sub propriul nume
– au sediul în România și revând în Romînia sub propriul nume EEE-uri provenite de la alți producători
– au sediul în România și introduc pe piață (fac disponibil pentru prima data pe piața națională) EEE-uri cu titlu profesional
– au sediul într-o țară terță și vând EEE-uri prin mijloace de comunicare la distanță în România
Producătorii au obligația înregistrării în Registrul Național menținut și asigurat de ANPM și care trebuie să furnizeze link-uri către registrele naționale ale statelor membre.