În contextul situației actuale din domeniul deșeurilor, generată la sfârșitul anului 2015 de criza preluatorilor de responsabilități pentru deșeurile de ambalaje,

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat un plan și propuneri de măsuri legislative necesare pentru gestionarea eficienta a deșeurilor, promovarea principiilor “economiei circulare” și evitarea sancțiunilor pentru neatingerea țintelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de către România

Dintre măsurile propuse pentru realizarea acestor obiective, amintim:
– Introducerea taxei pe depozitare în valoare de 80 lei/tonă pentru diminuarea cantităților depozitate şi încurajarea reciclării (martie – septembrie 2016).
– Implementarea unui sistem viabil de garanție – returnare pentru ambalajele returnabile/valorificabile
– Promovarea separării la sursă a deșeurilor de către generator și a colectării separate din “ușa în ușă” a deșeurilor municipale – Implementarea unor instrumente economice rezultate în urma studiului efectuat cu ajutorul experților Jaspers (iunie – iulie 2016)
Se prevăd de asemenea si unele modificari legislative printre care:
– Promovarea unui proiect de lege pentru modificare O.U.G. nr. 196/2005 care reglementeaza contribuțiile și taxele la fondul de mediu (sem. I 2016).
– Promovarea unei Hotărâri a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori (martie 2016)
– Promovarea unei legi pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (martie- aprilie 2016)
– Promovarea unei legi pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (2016)
În plus, planul propuns de minister prevede și elaborarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (decembrie 2016), precum și revizuirea Metodologiei de Elaborare a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor.