Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman a fost transpusă în România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

In cadrul acestei legi sunt reglementate condițiile de calitate, de monitorizare, măsurile de remediere și modul de stabilire a restricțiilor de utilizare, tehnologiile de tratare, echipamentele, substanțele și materialele care vin în contact cu apa potabilă, modul de raportare și informare etc, în domeniul apei de băut.

Prin această amendare recentă a directivei privind calitatea apei potabile se prevăd noi reguli referitoare la monitorizarea calității apei potabile, care, de fapt, ușurează implementarea
Directivei privind apa destinată consumului uman, asigurând o oarecare flexibilitate în stabilirea parametrilor ce trebuie controlați și a frecvenței de monitorizare.
Știut fiind faptul că nu toate bazinele hidrografice pot prezenta aceleași riscuri pentru sănătate atunci când apa se folosește ca sursă de apă de băut, fiecărui stat membru i se dă posibilitatea să aleagă, într-o oarecare măsură, parametrii și frecvența de monitorizare pentru calitatea apei potabile. Cu toate acestea, stabilirea parametrilor și a frecvențelor de monitorizare se poate face pe baza unor evaluări de risc și a unor criterii ce trebuie îndeplinite, care să asigure protecția cetățenilor în utilizarea apei de băut. În mare, aceleași reguli folosite în domeniul siguranței alimentelor, conform principiilor de „Evaluare a riscului” și „Punctul de control”, vor fi utilizate și pentru stabilirea parametrilor și a frecvențelor de control a apei de băut.
De asemenea, sunt prevăzute derogări până în 31 decembrie 2019 de la utilizarea “caracteristicilor de acuratețe”, „precizie” și „limită de cuantificare” ca și caracteristici de performanță pentru monitorizare. Fiecare stat mebru trebuie să realizeze implementarea noii directive în termen de 2 ani. În România, principalele instituții cu atribuții în implementarea acestor prevederi sunt Ministerul Sănătății, autoritățile publice locale și producătorii, respectiv distribuitorii de apă, care trebuie să asigure prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică. Ministerul Economiei este responsabil pentru elaborarea normelor pentru testarea echipamentelor, materialelor și substanțelor cu care intră în contact apa potabilă.