Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru revizuirea Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice (Regulamentul CLP).
Această revizuire este una din cele 85 de acțiuni planificate în Strategia pentru produse chimice, adoptată de Comisie în octombrie 2020 ca prim pas către ambiția de poluare zero.

Cetățenii și organizațiile sunt invitate să își împărtășească opiniile până la 15 noiembrie 2021.
Regulamentul CLP este legislația de bază utilizată în UE pentru identificarea și comunicarea proprietăților periculoase ale substanțelor chimice. Acesta stabilește modul de clasificare a substanțelor chimice periculoase (de exemplu, ca fiind cancerigene sau periculoase pentru mediul acvatic) și modul de comunicare a acestor pericole între lanțurile de aprovizionare și consumatorii și lucrătorii.

Pentru această revizuire, Comisia va examina, printre altele, diferite măsuri și opțiuni pentru a introduce noi clase de pericol (cum ar fi perturbarea endocrină, precum și persistența, bioacumularea și toxicitatea) și criteriile de clasificare corespunzătoare.

Fiind unul dintre obiectivele Pactului verde european și al Strategiei pentru produse chimice, această revizuire va contribui la atingerea unui nivel legitim mai ridicat de protecție a cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Este, de asemenea, o oportunitate de a încuraja înlocuirea substanțelor chimice periculoase cu substanțe chimice mai sigure și de a promova industria UE ca un lider mondial în producția și utilizarea de produse chimice sigure și durabile.

În prezent, Comisia efectuează o evaluare a impactului pentru a decide cea mai adecvată cale de urmat și a lansat consultarea publică.

Consultarea urmărește să adune punctele de vedere ale cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor din sectoarele public și privat cu privire la modul de a revizui cel mai bine Regulamentul CLP, luând în considerare progresul științific și tehnic.
Acest chestionar constă din două secțiuni: una cu întrebări mai generale și cealaltă cu mai multe întrebări de specialitate. Il puteti consulta aici.

Sursa: Ministerul Mediului – Romania