La un an de când viața noastră a început să fie afectată de COVID-19, Europa continuă să prezinte pachete de politici prin care să își atingă obiectivele cuprinse în Pactul Verde Eropean.

Este absolut necesar ca Europa să își continue parcursul către îndeplinirea acestor obiective și să se asigure că în următorii ani, Europa va deveni o societate rezilientă, bazată pe solidaritate și ne va crea un mediu sănătos tuturor. Pandemia a afectat multe ramuri economice: activitățile culturale, turismul, industria restaurantelor și mijloacele de subzistență ale persoanelor dependente de aceste ramuri economice. S-au schimbat, cu siguranță, multe aspecte ale vieții noastre, de la interacțiuni sociale până la rutina noastră cotidiană. Un an mai târziu de la debutul acestei catastrofe, realizăm că ne confruntăm cu o criză economică și o societate obosită.

Uniunea Europeană și statele membre au luat inițiative în ceea ce privește protejarea oamenilor împotriva acestui virus. Europa a decis să acorde prioritate cetățenilor ei. Mai exact, Pactul Verde European este răspunsul Europei la criza climatică și la criza biodiversității.

Comisia Europeană a anunțat Pactul verde european, un program politic cuprinzător, prin care să se realizeze, până în 2050, o economie sustenabilă și neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon printr-o „tranziție justă”, asigurându-se că „niciun loc sau nimeni nu este lăsat în urmă”.

„Aceste obiective generale sunt transpuse într-o serie de pachete de politici, printre care Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, Strategia „De la fermă la consumator”, Planul de acțiune pentru economia circulară, Strategia privind emisiile industriale, Legea climei și Pactul climatic. În februarie a fost propus un alt act legislativ esențial, Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, care urmărește să permită o adaptare mai inteligentă, mai rapidă și mai sistematică. Vor continua să fie prezentate și alte inițiative, cum sunt Strategia privind substanțele chimice, Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului și pachetul „Fit for 55” pentru reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030. ”

Cum va arăta evoluția mediului înconjurător?

Exemple globale pe plan local:

Evoluția unor spații în care sunt deschise cariere pentru exploatarea rocilor de construcție (calcar, granit, bazalt), ori a minereurilor de fier, cupru sau sulf. Mediul înconjurător suferă transformări profunde prin defrișarea și îndepărtarea solului, crearea și dezvoltarea excavației și a haldelor de steril, poluarea aerului și a prafului limitrof cu praful rezultat în urma exploziilor repetate, apoi a apei râurilor de către scurgerile reziduale.

Efectul de seră – este urmat de încălzirea globală, de modificarea regimului precipitațiilor, accentuarea fenomenului de secetă și deșertificarea, etc. Obiectivele propuse pentru diminuarea acestor evoluții privesc reducerea consumului de combustibili poluanți și folosirea unor resurse energetice.

Scenariul lui Dennis Meadows „Limitele creșterii” ne informează că amprenta ecologică a activităților umane a depășit după anul 1980 capacitatea de suport a pământului. Din această cauză, s-au declanșat diverse fenomene grave precum: topirea ghețarilor, ridicarea nivelului oceanic, precum și degradarea cu 38% din terenurile agricole.

Momentan, mediul înconjurător se află într-un punct critic. Însă, dacă ne unim forțele și contribuim la protejarea lui, avem o oportunitate în următorul deceniu să extindem măsurile de protecție a mediului, să reducem impactul schimbărilor climatice și să diminuăm radical consumul de resurse naturale.

Potrivit raportului „European Environment- state and outlook 2020” (SOER 2020), mai exact „Mediul european – situația actuală și perspectiva 2020” suntem informați că, deși politicile europene în domeniul climei și al mediului au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de mediu, Europa nu a înregistrat progrese, însă avem o mică speranță pentru următorii ani.

SOER 2020 oferă o imagine clară a poziției în care se află Europa în contextul îndeplinirii obiectivelor între anii 2020 și 2030, precum și a obiectivelor pe termen lung și a aspirațiilor chiar pentru anul 2050 în vederea orientării către un viitor durabil, cu un volum scăzut de emisii de dioxid de carbon.

Raportul arată că Europa a înregistrat deja progrese semnificative în ultimele două decenii în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, reducând nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. Semne de progres sunt evidente și în alte domenii, precum combaterea poluării aerului și a apei și introducerea de noi politici pentru combaterea deșeurilor de plastic și pentru sprijinirea adaptării la schimbările climatice, a economiei circulare și a bioeconomiei.

Mai mult, inițiativa finanțării durabile a UE este prima de acest gen în ceea ce privește rolul sectorului financiar de încurajare a orientării necesare către un viitor durabil.

„Mediul european se află într-un punct critic. Avem o oportunitate mică în următorul deceniu pentru a extinde măsurile de protecție a naturii, a reduce impactul schimbărilor climatice și a diminua radical consumul nostru de resurse naturale. Evaluarea noastră relevă faptul că schimbările graduale au generat progrese în anumite domenii, însă clar insuficiente pentru îndeplinirea obiectivelor noastre pe termen lung. Dispunem deja de cunoștințele, tehnologiile și instrumentele care se impun pentru a face ca sistemele-cheie de producție și consum, cum ar fi alimentația, mobilitatea și energia, să devină sustenabile. Bunăstarea și prosperitatea noastră în viitor depind de aceasta și de capacitatea noastră de a beneficia de acțiuni la nivelul întregii societăți pentru a aduce schimbarea și a crea un viitor mai bun”, a declarat Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM.

Raportul ne informează și asupra a șapte domenii-cheie în care se impun acțiuni îndrăznețe:

  1. Realizarea potențialului neîndeplinit al politicilor existente în materie de mediu.

Punerea în aplicare în totalitate a politicilor existente ar face ca Europa să avanseze puternic către îndeplinirea obiectivelor de mediu pe care și le-a asumat pentru 2030.

  1. Adoptarea sustenabilității drept cadru pentru elaborarea politicilor.

Dezvoltarea cadrelor de politici pe termen lung, cu ținte obligatorii — începând cu sistemul alimentar, substanțele chimice și amenajarea teritoriului — va stimula și orienta întreprinderea de acțiuni coerente la nivelul domeniilor de politică și al societății.

  1. Poziționarea în fruntea acțiunilor internaționale de obținere a sustenabilității.

UE ar trebui să se folosească de influența diplomatică și economică pentru a încuraja adoptarea de acorduri internaționale ambițioase în domenii precum biodiversitatea și utilizarea resurselor.

4.Stimularea inovării în întreaga societate.

Schimbarea traiectoriei actuale va depinde mult de apariția și răspândirea diverselor forme de inovare care pot genera noi moduri de gândire și de viață.

  1. Extinderea investițiilor și reorientarea sectorului financiar în vederea sprijinirii proiectelor și afacerilor durabile.

Aceasta presupune investiții în viitor, prin utilizarea deplină a fondurilor publice în scopul de a sprijini inovațiile și soluțiile bazate pe natură, prin achiziții durabile și prin măsuri de susținere a sectoarelor și regiunilor afectate. De asemenea, aceasta presupune implicarea sectorului financiar în investiții durabile, prin punerea în aplicare și dezvoltarea Planului de acțiune al UE privind finanțarea durabilă.

  1. Gestionarea riscurilor și asigurarea unei tranziții echitabile din punct de vedere social.

Pentru o tranziție reușită către sustenabilitate este nevoie ca societățile să recunoască riscurile potențiale, oportunitățile și compromisurile și să găsească modalități de a le gestiona. Politicile UE și naționale au un rol esențial în realizarea „tranzițiilor echitabile”, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă.

  1. Consolidarea cunoștințelor și a know-how-ului.

Aceasta presupune punerea unui accent mai mare pe înțelegerea sistemelor care generează presiuni asupra mediului, a căilor de parcurs către sustenabilitate, a inițiativelor promițătoare și a obstacolelor din calea schimbării. Continuarea consolidării capacității este necesară pentru a ne croi un drum într-o lume caracterizată de schimbări rapide, investind în educație și competențe.

Echipa noastră sprijină aceste politici și contribuie la evoluția mediului înconjurător din următorii ani.

  • Suntem o echipă de profesioniști cu o experiență legislativă vastă în managementul de mediu;
  • Experiența în consultanța de mediu ne permite să oferim servicii de mediu adaptate pentru afacerea ta;
  • Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru serviciile noastre;

Nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămurire cu privire la problemele legate de protecția mediului.

Echipa Think-Green