ORDIN nr. 415 din 3 mai 2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase nr. 10.399/DGDSCSP din 23.10.2017,

În temeiul prevederilor:

– art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare;

– art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. I

– Anexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 şi 86 bis din 26 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 3.10, după a treia liniuţă se introduce o liniuţă, cu următorul cuprins:

“- echipamente de monitorizare a radioactivităţii: monitoare portabile de detecţie a radiaţiilor tip radiodebitmetru sau contaminometru, portale de monitorizare a radioactivităţii;”

2. Punctul 3.10.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: “

3.10.1.4. Sistemul de supraveghere trebuie să fie compus din următoarele componente: – îngrădirea completă a amplasamentului depozitului, îngrădirea trebuie să se realizeze din: gard din plasă de oţel (mărimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm) sau o execuţie similară. Înălţimea gardului trebuie să fie de cel puţin 2 m. Atât timp cât condiţiile solului permit, gardurile se înfig 20 cm în pământ, pentru ca animalele sălbatice să nu poată trece pe sub gard; – porţi de aceeaşi înălţime cu gardul, prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare;

– instalaţii de alarmă în caz de acces neautorizat; – sistem de supraveghere video perimetral pentru zi şi noapte cu o rezoluţie a camerelor de luat vederi de minimum 2MP (mega pixel) şi DVR/NVR (Digital Video Recorder/Network Video Recorder) care să permită păstrarea înregistrărilor pentru cel puţin 7 zile;

– panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Accesul persoanelor neautorizate pe suprafaţa depozitului este interzisă»;

– panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Dispozitiv supravegheat video».”

3. Punctul 3.10.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “

3.10.2. Cântarul şi echipamentul de înregistrare a cantităţii, portalul de monitorizare radiologică, biroul de intrare.

4. După punctul 3.10.2.1 se introduce un nou punct, punctul 3.10.2.1 1 , cu următorul cuprins:

3.10.2.1 1 . Depozitul trebuie dotat cu echipament de monitorizare radiologică, respectiv portal de monitorizare radiologică şi/sau monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor. Calibrarea şi verificarea tehnică a echipamentului de monitorizare radiologică trebuie realizate în conformitate cu normele metrologice în vigoare.

5. După a patra liniuţă de la punctul 3.10.2.2 se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: “- verificarea prezenţei substanţelor radioactive.

6. Punctul 3.10.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3.10.3.1. Pentru a putea efectua controlul de recepţie, în zona de acces, imediat după cântar, se amplasează un sistem mobil sau fix de măsurare a radioactivităţii şi un echipament pentru controlul vizual al deşeurilor şi pentru prelevarea probelor (rampă hidraulică sau platformă). Pentru prelevarea probelor se utilizează recipienţi şi ustensile speciale, precum şi echipament pentru protecţia muncii.

7. La punctul 3.10.4.1, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: “- controlul şi întreţinerea sistemului video de supraveghere perimetrală.

8. La punctul 4.2.1.5, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins: “- monitorizarea radiologică a deşeurilor.

Art. II

Titularul activităţii are obligaţia de a se conforma cu prevederile art. I din prezentul ordin în 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 381 din data de 3 mai 2018